úterý 28. července 2015

Zasedání zastupitelstva obce Dobratice

Obecní úřad Dobratice informuje o zasedání Zastupitelstva obce Dobratice, které se bude konat ve středu dne 29. 7. 2015 v 17.00 hod. v budově Základní školy v Dobraticích


Program jednání:
1)Schválení programu jednání.
2)Volba ověřovatelů zápisu.
3)Rozpočtové opatření obce Dobratice č. 3/2015
4) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 35/2015 mezi obcí Dobratice a firmou VS Invest, a.s.
5) Žádost Charity Frýdek - Místek o finanční příspěvek.
6)Různé.

Zasedání zastupitelstva obce je veřejně přístupné.

Žádné komentáře:

Okomentovat