čtvrtek 26. června 2014

Lidé blíže poznali svoji řeku Morávku


Sdružení ČSOP Salamandr sídlící v Rožnově se již nějaký čas zaměřuje na řeku Morávku. Řeku, kterou mnozí přírodovědci považují za český klenot. Součástí jejich projektů byly i dvě exkurze k řece, které se konaly letos v červnu. Exkurze v pátek 20. června se konala u úseku řeky, která se nachází mezi obcemi Vyšní Lhoty a Raškovice.
Řeka Morávka je spojena s několika unikáty. Zatímco spousta řek byla za komunismu zregulována, Morávka byla dotčena jen částečně (například stavbou přehrady Morávka). Tak si uchovala svůj přirozený charakter. Jedná se o divočící štěrkonosnou řeku, která vytváří četné meandry. Tím pádem se v jejím okolí nachází mnoho vzácných zejména rostlinných druhů. 

Vycházka k řece Morávce byla celkem pestrá. Postaraly se o ni dvě zaměstnankyně zmíněného sdružení: jedna z nich - odbornice na přírodní vědy - Renata Vojkovská a druhá, Petra Kutílková, ji jako projektová manažerka s výkladem pomáhala. Oproti přírodovědným vycházkám, které jsem zažil během svého studia, byla tato mnohem zábavnější. Program netvořily jen tyto dvě kolegyně. Lidé se spontánně zapojovali se svými znalostmi či jinými poznámkami. A tak přišla občas chvíle, kdy se i společně zasmáli. Celkem se účastnilo kolem 15 lidí z různých míst nejen mikroregionu, ale i kraje. 

Výklad se věnoval různým aspektům řeky. Velký prostor dostala botanika – paní Vojkovská nám představila různé rostlinné druhy, některé z nich dokonce endemitní (vyskytující se jen na málo místech planety). Povídala i o různých druzích živočichů, kteří zde žijí. Na některých místech například dodnes žijí populace raků, u Morávky se také nacházejí specifické druhy ptáků. 


Lidé se dozvěděli i zajímavosti některých živočišných a rostlinných druhů. Například jeden druh místního pavouka je schopen svou pavučinou ucpat vchod do své nory. Obě kolegyně také mluvily o řece obecněji, o její charakteristice, o problémech, kterým čelí a podobně. Na ty se chce ČSOP Salamandr zaměřit. Jde například o zahlubování koryta a rozšíření některých nepůvodních invazivních druhů.


Právě na tyto problémy se zaměřují nejen sdružení Salamandr, ale například i Moravskoslezský kraj. Práce na Morávce má dva okruhy – jednak jde o bližší přírodovědné zkoumání a jednak také o snahu lidem z mikroregionu řeku více přiblížit. V rámci této aktivity probíhá spolupráce i s Raškovickou školou. Tyto informace jsem se dozvěděl při osobním rozhovoru s organizátorkami a myslím si, že při vycházce trochu chyběly. ČSOP Salamandr se mohl představit ještě více než se na začátku představil, lidé měli získat informace o jeho aktivitách na Morávce a o tom, jaké má Salamandr s řekou další plány. 


Na závěr jsme dostali letáky a také Zpravodaj CHKO Beskydy, který se v aktuálním čísle zabývá právě beskydskými divokými řekami.

Žádné komentáře:

Okomentovat