úterý 22. července 2014

Starosta Dobré Jiří Carbol bude kandidovat do senátu

Starosta Dobré Jiří Carbol bude kandidovat do senátu. Můj blog tuto jeho kandidaturu podporuje a proto s ním přináším rozhovor.
Rozhodl jste se kandidovat do senátu. Už jste si prošel různými funkcemi, myslíte, že získáte v senátu nějaké nové zkušenosti?

-        Rozhodnutí o přijetí kandidatury nebylo úplně jednoduché.  S nabídkou kandidovat za mnou přišlo několik přátel z KDU-ČSL, kterých si velmi vážím, a tak jsem ji přijal. Myslím, že právě proto, že jsem prošel několik různých úrovní samosprávy, od obecní, přes krajskou až k práci poslance, tak jsem vybaven zkušenostmi do Senátu dostatečně.

Jsou nějací současní senátoři, kteří Vám jsou svými názory, svým životem nejbližší? A o co si myslíte, že Vy osobně můžete senát nejvíce obohatit?

-        Velmi si vážím našeho zástupce v Senátu pana ing. Stanislava Juránka, který je pro mne vzorem lidoveckého politika. Je myslím škoda, že nikdy nebyl v čele KDU-ČSL, ale to už je na jiný rozhovor. Co se týče obohacení Senátu, tak rozhodně to nedělám kvůli sobě, ale chci v Senátu zastupovat celý region frýdecko-místecka a frýdlantska.

Na jaké programové priority jste se rozhodl brát největší zřetel?

-        Mezi moje priority bude patřit ochrana zdravého životního prostředí, tedy v našem případě hlavně ovzduší. Obce musí mít možnost kontroly, čím někteří lidé topí, aby nás nemohli otravovat spalováním plastových a jiných odpadů. Dále se zaměřím na udržení zaměstnanosti a to zvýšením investic do našeho regionu. Také se chci věnovat oblasti zdravotní a sociální, kde mám mnoho zkušeností z působení na kraji a v parlamentu. Ze zdravotnictví se nesmí stát byznys, ale kvalitní veřejná služba.

Vím, že chcete mít v programu i dostavbu obchvatu Frýdku-Místku. Co říkáte na kritiku některých ekologů, že by se na jihu města neměl obchvat stavět?

-        Myslím, že už před více než deseti lety padlo zásadní rozhodnutí o výběru jižní varianty obchvatu. Dnes to všechno změnit by stálo obrovské peníze, které stát nemá. Situace je taková, že buďto bude jižní obchvat města Frýdku-Místku, nebo zůstane stávající průtah. Osobně podporuji odstranění průjezdní dopravy z centra Frýdku-Místku.

Snažíte se získat podporu i dalších stran? Jak jste v tom daleko?
Jaké máte plány s Dobrou, chcete být i nadále starostou?

-        Ano, oslovil jsem se žádostí o podporu Stranu zelených, protože máme v mnohém shodné programy pro komunální i celostátní politiku. Samozřejmě chci být kandidátem širší veřejnosti, abych mohl zastupovat zájmy lidí celého volebního obvodu č. 69.  Mám kořeny v tomto regionu, žiji tady a vím, co lidi trápí.  V Dobré chci zůstat a nadále působit ve vedení obce. Nejde mi o funkce, ale chtěl bych pokračovat v připravených projektech. Již dnes máme schválené dotace na zateplení budov Mateřské školy nebo vybudování Sběrného dvora na odpady. Máme také schválený Program rozvoje obce Dobrá do roku 2020, kterému jsem se velmi podrobně věnoval. Jak vidíte, máme v Dobré hodně připravených projektů.

Co je podle Vás nejvýraznější projekt, který se Vám v uplynulých čtyřech letech z pozice starosty podařilo prosadit?

-        Za největší úspěch považuji realizaci stavby Zateplení budov Základní školy v Dobré, na kterou jsme získali dotaci z Operačního programu pro životní prostředí. Díky 20 milionům z evropských fondů jsme provedli velmi úspornou stavbu, protože ročně ušetříme 500 tisíc korun za topení. Ale samozřejmě jsou i další velké investice, mezi které počítám dokončení splaškové kanalizace v obci v hodnotě přes 30 mil. Kč, rekonstrukci hřiště v zahradě mateřské školy za 2 mil. Kč, nebo výstavbu nových chodníků v centru obce, která právě probíhá.

Jak to vypadá se strategií rozvoje obce Dobrá. Vím, že jste dříve dělali anketu mezi občany, jak to pokračuje dál?

-        Na nutnosti plánovat rozvoj obce na více let se zastupitelé obce dohodli již v minulém roce. Letos v únoru jsme provedli rozsáhlé dotazníkové šetření, abychom zjistili názory a potřeby občanů. Anketa měla velký ohlas a byla pro obec velmi přínosná. Strategický plán rozvoje obce Dobrá do roku 2020 byl schválen Zastupitelstvem obce a je zveřejněn na našich webových stránkách: www.dobra.cz.

Myslím, že se v uplynulých čtyřech letech docela zvedla kulturní úroveň Dobré. Má to podle Vás nějakou příčinu?

-        Snažíme se pořádat různě zaměřené kulturní akce, jako příklad mohu jmenovat autorské pořady v multifunkčním sále, cestopisná vyprávění s projekcí, nebo zahrádkářskou výstavu, která se setkala s velkým zájmem a také tradiční předvánoční besídku žáků Základní a mateřské školy. Jsem velmi rád, že se nám podařilo zapojit občany do společenského života v obci. Patří sem také podpora sportovní činnosti, a to hlavně v oblasti mládežnického sportu.

Jak se Vám spolupracovalo s místostarostou Dobré Milanem Stypkou.

-        Osobně jsem přesvědčen, že naše spolupráce byla velmi dobrá a pro obec také prospěšná, protože jsme zajistili peníze z evropských i krajských dotací na obecní projekty. Všechny větší problémy jsme od začátku řešili společně a díky tomu se nám také vždy podařilo najít to nejvhodnější řešení.

A nyní trochu i k mikroregionu. Co se aktuálně děje v radě obcí povodí Morávky, má tato rada nějaké detailnější plány do budoucna?

-        Sdružení obcí povodí Morávky je velmi dobré a účelné spojení sousedních obcí od Dobré až po Morávku a je to pro nás všechny prospěšné. V současné době se také připravujeme na čerpání dotací z evropských fondů, protože jsme na startu nového plánovacího období. V nejbližší době pořádáme společný kulturní program pro seniory z celého sdružení, konkrétně v sobotu 16. 8. 2014 v areálu Kamenité ve Vyšných Lhotách.

Žádné komentáře:

Okomentovat