čtvrtek 21. srpna 2014

Nová rubrika: HistoriePravidelně ve čtvrtek (pokud nebudu mít co komentovat) budu publikovat zajímavosti z historie mikroregionu Morávka. Většinu materiálů čerpám ze Studijní knihovny Muzea Beskyd. Začnu sérií článků z publikace Ostravsko proti fašismu, kterou v roce 1955 napsal Milan Daněk. Snad odpustíte dobou (socialismem) podmíněné termíny a budete k této literatuře přistupovat trochu jako k archivním materiálům.


Morávka

Moravskoslezské Pobeskydí bylo pohnutou půdou velkých národních a sociálních zápasů českého pracujícího lidu už od feudálních dob. Nepřestala žít v ústním podání beskydského lidu legendární postava „selského rebela“ Ondráše z Janova,vlastním jménem Ondřeje Šebesty, který na konci 17. Století a počátku 18. Století bojoval se svým houfem proti hroznému zotročení vesnice a mstil se velkostatkářské šlechtě za křivdy páchané na panských nevolnících.


A celé 19. století a téměř polovinu 20. století vedl beskydský lid proti cizím i domácím kapitalistům těžké národnostní a sociální zápasy, o nichž tolik hoře i tolik hrdého vzdoru vyzpíval „bard slezského lidu“ Petr Bezruč.


Po osudném 15. Březnu stanulo moravskoslezské Pobeskydí hned od počátku proti nacistickým okupantům v tvrdém a houževnatém odboji. Byla to statečná posádka Čajánkových kasáren v Místu, která se přes kapitulantské příkazy nadřízeného velitelství, poslušného zrádné kolaborantské vlády, vzepřela 14. března 1939 proti přitrhnuvším hitlerovským vojskům a položila první životy v boji za čest a svobodu československého lidu.


A v celém moravskoslezském Pobeskydí začaly se vytvářet a organizovat už od prvních okupačních dnů buňky odbojového hnutí, které ve svých počátečních plánech budovaly z tohoto důležitého pohraničí mezi Slovenskem, Moravou, Slezskem a Polskem podzemní tunel na východ k mocnému Sovětskému svazu.


Prostí beskydští horalé se stali ochotnými a statečnými průvodci všem vlastencům, kteří po 14. březnu 1939 prchali z ujařmených českých zemí na Slovensko nebo do Polska a dále na východ, aby unikli fašistickým katanům a postavili se svobodně, se zbraní v ruce do boje proti nim.


V Pobeskydí po celou dobu okupace bylo udržováno a pracovalo přes zapadlé samoty a vesnice podzemní spojení našeho odboje mezi českými zeměmi a Slovenskem, v chatách horalů nacházeli partyzánští kurýři a spojky bezpečný úkryt. Celé Pobeskydí je hrdo na statečného chlapce Josefa Dudka, osmnáctiletého kurýra odbojového spojení mezi Slovenskem, kterému nacisté zavraždili rodiče a který přes hrozné mučení fašistických katanů nevyzradil nic o svých úkolech a svém poslání.

Žádné komentáře:

Okomentovat