úterý 2. září 2014

Doberská knihovna je první regionální knihovnou s plnou automatizací služeb


V roce 2013 dostala doberská knihovna grant Ministerstva kultury ČR ve výši 252.000,- KČ na projekt „Automatizace knihoven.“ Díky tomuto projektu mají ostatní knihovny, o které se doberská knihovna stará, k dispozici automatizovaný výpůjční systém Clavius REKS.  

Každá knihovna má svou webovou stránku a svůj on-line katalog knih, podle kterého si mohou uživatelé zjistit, ve které knihovně se jimi vybraná kniha momentálně nachází, a jestli je k dispozici. Čtenářům stačí zaregistrovat se v jedné z knihoven našeho regionu a v dalších knihovnách (celkem v osmi) si již mohou půjčovat zdarma. K dispozici mají také tiskárny pro tisk seznamů vypůjčených dokumentů nebo výstupy z knižního katalogu. V každé knihovně je počítač, přes který se připojují na doberský server.Navíc si mohou zaregistrovaní čtenáři doberské knihovny nastavit pravidelné zasílání přehledu knižních novinek za poslední týden e-mailem. Stejně jim doberské knihovnice posílají upozornění o uplynutí výpůjční doby nebo přehled výpůjček a konec výpůjční lhůty. E-mailem nebo SMS dostávají upozornění, že na ně v knihovně čeká zarezervovaný dokument. Mohou ze svého PC vstupovat do svého uživatelského konta a prodlužovat si sami výpůjční dobu.


Knihovnický region Dobrá čítá celkem 8 knihoven. Dobrá je pověřena výkonem regionálních funkcí pro obce Dobratice, Horní Domaslavice, Nošovice, Pazdernou, Soběšovice, Vojkovice a Žermanice. Tyto knihovny samy zajišťují pouze půjčování dokumentů a kulturně výchovné akce menšího rozsahu. Obce z regionu a Moravskoslezský kraj poskytují doberské knihovně finanční prostředky na mnoho dalších služeb pro ostatní knihovny v regionu. Mezi těmito službami je nákup knih, časopisů a jejich odborné knihovnické zpracování, nákup softwarových licencí, vedení mzdové a účetní agendy, nákup materiálu a vybavení knihoven, pořádání kulturních akcí a odborné školení zaměstnanců.


Systém střediskových a později regionálních knihoven byl zaveden v Severomoravském kraji již v 60. letech 20. století. Důvodem bylo sdružování finančních prostředků a jejich účelnější využití. Dávno před budováním střediskových obcí se vybudovaly střediskové knihovny, které sdružovaly finance od obcí na nákup a kvalitní zpracování knihovních fondů. V 90. letech se tento systém téměř všude v ČR zlikvidoval (v Dobré však fungoval stále). Obce zrušily spoustu knihoven, protože náklady na samostatné knihovny byly mnohem vyšší. Od roku 2002 Ministerstvo kultury ČR začalo dotovat znovuzřizování tzv. regionálních knihoven, které dostávají příspěvek na nákup knih pro knihovny v menších obcích a na zaměstnance, kteří nakupují, odborně zpracovávají a distribuují knihovní fondy do knihoven v menších obcích.


V Moravskoslezském kraji je nyní celkem 15 regionálních knihoven včetně doberské. Žádná z těchto knihoven ale neposkytuje obsluhovaným knihovnám takové komplexní služby jako ta v Dobré.

Žádné komentáře:

Okomentovat