čtvrtek 4. září 2014

Historie: Pobeskydí v boji proti nacismu

Další díl rubriky o zajímavostech z historie mikroregionu Morávka. Většinu materiálů čerpám ze Studijní knihovny Muzea Beskyd. Pokračuji v sérii článků z publikace Ostravsko proti fašismu, kterou v roce 1955 napsal Milan Daněk. Snad odpustíte dobou (socialismem) podmíněné termíny a budete k této literatuře přistupovat trochu jako k archivním materiálům.

Sabotáže, jež prováděli beskydští horalé v zemědělském i lesním hospodaření nacisticých oupantů a jež měly úspěšné výsledky také při donucovacích, vojensky důležitých pracích, jako byla stavba nikdy nedokončené strategické silnice z Lomné do Morávky, spojovaly se tu ruku v ruce se sabotážemi pobeskydského dělnictva, v hutích, továrnách a dolech celého Ostravska, celého beskydského pohraničí.

Rozvinuly se smělé smělé záškodnické akce, teré stále vážněji ochromovaly komunikační cesty, zvláště železnice a nutily nacisty k nasazovaní silných vojenských a policejních posádek. A přece jejich stráže a hlídky nedovedly zabránit těžkému poškození železničního mostu na trati Ostrava - Přívoz - Hrušov nebo opětovnému porušování trati Ostrava - Mariánské hory - Slezská ostrava - Hraničník a neustálému přerušování telefonní, telegrafní a elektrické sítě kolem průmyslové Ostravy. Tak zvaný "verkšuc," zřizovaný nacisty v továrnách a závodech, prohrával denně v nepřetržitém zápase, do něhož v celé válečné výrobě vstupovalo proti nacistům české dělnictvo.

...

Velké oběti, jež KSČ položila v této hrdinské odbojové práci životy svých nejlepších lidí v Pobeskydí, způsobily těžké ztráty bojujícímu lidu, ale na místo padlých vstupovali noví a noví bojovníci, kteří s neumdlévající stateční vedli pobeskydský lid po té "cestě odporu, obrany a boje."

...

Nacistické trestné výpravy a prováděné bestiální popravy nezastrašily pobeskydský lid. Naopak, odpovídal na ně zvýšenou bojovou činností, která postupně přecházela ze záškodnicé činnosti obranné do smělejších útoků a nakonec do nepřetržité partyzánské války proti okupantům.

...

Jako první přišly do Beskyd partyzánské skupiny kapitána Rudé armády Murzina, poručíka Ušiaka a parašutistická skupina kapitána Běljajevského, která byla vysazen 7. října 1944 na slovenské straně Kelčova. Tyto skupiny se hned spojily s místními beskydskými partyzánskými oddíly a rozvinuly za pomocí beskydského lidu pronikavou činnost, působící v podzemních a zimních měsících roku 1944 nacistům těžké škody.

Žádné komentáře:

Okomentovat