čtvrtek 18. září 2014

Morávka v boji proti fašismu 2Posádka „jagdkomana“ neměla tušení, jak je blízko partyzánskému štábu. Její patroly se odvažovaly na silnici a na lesní cesty jen v celých skupinách – jednotlivci do lesa vůbec nevkročili a v noci se celá posádka pevně uzavírala ve svých ubikacích.

S bezvýraznou tváří, ale s výsměchem v nitru volili jim obyvatelé Morávky přímo před nosem partyzánské kurýry a spojky, vypravované z vrchu Travného, z toho „prokletého hnízda“ partyzánů, jež se gestapáci marně snažili vypátrat, ač je měli přímo na očích.

Na „jagdkomango“ v Morávce jen pršely vzteklé nadávky a tresty nadřízených velitelství, protože bylo vždycky jinde, než mělo být, a nikdy nebylo tam, kde partyzáni znovu a znovu působili nacistům citelné ztráty na lidech a zmocňovali se úspěšně zbraní, střeliva a dopravovaných potravin. Nedovedli vypátrat ani vysílačku, která zde někde v Morávce nebo u Morávky musela být ukryta. Vysílala co chvíli, klidně se zapojila na elektrickou síť, a dráždila nacisty až k nepříčetnosti.

Kdyby posádka „jagdkomanda“ tak veděla, že lesní dělní Dominik Kotásek, který chodil kolem nich denně s lhostejnou a nevšímavou tváří, je hlavní spojkou s bunkrem na Travném, že je to lesní Josef Liberda, který pro bunkr obstarává všechny potřeby a zásobuje partyzány spolu s Bohumilem Carbolem a místním obchodníkem Rudolfem Mrůzkem, že přímo v chalupách Morávky v samé blízkosti jejich štábu zapojují Jan Mrůzek, Alois Pavelek a Jan a Ludvík Novákové partyzánskou vysílačku ve svých domácnostech na elektrické vedení, a tak spojují bunkr na Travném pravidelně s partyzánským štábem Rudé Armády!

V pátrání míjel týden za týdnem, měsíc za měsícem bezúspěšně a marně. Nepomáhalo ani další zesílení gestapáckého „jagdkomanda“, ani slídění agentů a okolních „jagdkomand.“ Teprve počátkem listopadu se pomocí agentky, která se vydávala za „partyzánku Idu,“ dostali nacisté na stopu, která je konečně dovedla k Travnému.

Žádné komentáře:

Okomentovat